تماس با مدیریت

تشریفات مجالس آوند

تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۰۸۹۷۷ – ۰۲۶۳۲۵۶۳۸۶۹

همراه :        ۰۹۱۲۳۳۶۹۴۳۲

پست الکترونیک : info@avandtashrifat.com

آدرس: تهران، جردن 

آدرس : کرج ، عظیمیه