از خدمات ویژه تشریفات عروس آوند طراحی و تزیین ماشین عروس می باشد. همچنین تشریفات مجالس آوند در صورت تمایل شما ماشین عروس متفاوت از قبیل مدرن – لیموزین و… را در اختیار شما قرار می دهد.